Lưu trữ thẻ: mâm xôi

Quả mâm xôi: Nguồn gốc – Tiêu thụ – Thành phần dinh dưỡng – Lợi ích sức khỏe

Quả mâm xôi đã được thu thập như một nguồn thực phẩm trong nhiều thế kỷ. Nhà nông học La Mã Palladius đã viết về việc trồng mâm xôi vào thế kỷ thứ 4. Phát hiện hệ sinh thái tại pháo đài La Mã ở Anh bao gồm hạt mâm xôi, dẫn đến giả định […]