Chính sách thanh toán khi mua hàng

Khách hàng đặt mua sản phẩm tại cửa hàng T Fruit có thể thanh toán bằng các hình thức sau đây:

  1. Mua tại cửa hàng:

Đối với khách hàng mua hàng tại cửa hàng T Fruit, khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại cửa hàng.

Thông tin tài khoản chuyển khoản thanh toán như sau:

Số tài khoản: 0071005488549 tại NH Vietcombank Quận 1 , Chủ tài khoản: Trần Thị Thao. Nội dung < thanh toán tiền hàng>

2. Mua qua hệ thồng online của cửa hàng

Đối với khách hàng mua hàng tại cửa hàng T Fruit thông qua hệ thống online, khách hàng có thể thanh toán bằng các hình thức sau:

  • Thanh toán ship Cod đối với trường hợp người giao hàng là bên thứ 3
  • Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng, đối với trường hợp người giao hàng là nhân viên của cửa hàng T Fruit
  • Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng theo Số tài khoản: 0071005488549 tại NH Vietcombank Q1, Chủ tài khoản: Trần Thị Thao. Nội dung <thanh toán tiền hàng>