Lưu trữ thẻ: lợi ích của quà dừa

Quả dừa: Nguồn gốc – Tiêu thụ – Thành phần dinh dưỡng – Lợi ích sức khỏe

Cocos nucifera, hay được gọi là quả dừa. Theo tài liệu tham khảo của Coc coco có nghĩa là “mặt khỉ” của Tây Ban Nha. Trên thực tế nó là hạt giống lớn nhất thế giới. Vì lớp vỏ lông và ba vết lõm trông giống như đôi mắt trên bề mặt của nó, các […]