Tag Archives: giao hàng

Khung thời gian ship hàng và mức phí giao hàng tại T Fruit

Cập nhật chính sách giao hàng từ 26/2/2021 Hiện tại Plugin tính phí giao hàng của GHTK đang thử nghiệm dịch vụ giao hàng XFast trong 2h. Do tính năng này đang thử nghiệm của GHTK, nên T Fruit tạm không sử dụng dịch vụ giao hàng này. Khi khách hàng đặt mua hàng trên […]