Lưu trữ thẻ: công dụng của quả lựu

Quả lựu: Nguồn gốc địa lý và khu vực phát triển, lợi ích sử dụng

Trong thời gian dài trước đây, quả lựu được sử dụng để hỗ trợ nhiều bệnh tật. Người Ai Cập và Hy Lạp sử dụng quả lựu để tăng cường khả năng sinh sản. Hippocrates tuyên bố rằng nó sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa và ở Ấn Độ sử dụng nó cho các […]