Lưu trữ thẻ: công dụng của dâu tây

Dâu tây và thành phần dinh dưỡng

Dâu tây là một loại quả mọng, dễ bị hỏng nhất thế giới! Các loại quả mọng Chile được lai với các loại quả mọng Bắc Mỹ một cách tình cờ ở châu Âu. Lịch sử hình thành cây dâu tây Đầu những năm 1700, một kỹ sư người Pháp đã mang những cây dâu […]