Lưu trữ thẻ: chuối

Quả chuối: nguồn gốc – lịch sử phát triển – quá trình tiêu thụ – lợi ích mang lại

Bạn có tin là mỗi ngày tôi điều ăn một quả chuối vào mỗi buổi sáng không? Vâng, tôi đã ăn một cách điều đặn gần 10 năm qua. Đến nỗi, trên bàn ăn nhà tôi lúc nào cũng có chuối. Nguồn gốc của cây chuối Chuối là loại trái cây phổ biến, thân thảo […]