Lưu trữ thẻ: cách phòng dịch corona

Phòng chống Corona bằng cách tăng sức đề kháng cho cơ thể

Ngoài việc phải rửa tay bằng dung dịch cồn khô hoặc dung dịch sát khuẩn, mang khẩu trang y tế khi tới chỗ đông người. Cách phòng chống Corona hiệu quả nhất là tăng sức để kháng cho cơ thể chính mình để phòng chống nhiều vi khuẩn và vi rút. Việc đầu tiên bạn […]