Lưu trữ thẻ: bơ có lợi gì

12 lợi ích sức khỏe đã được chứng minh của quả bơ

Bơ là một loại trái cây khá độc đáo. Trong khi hầu hết các loại trái cây bao gồm chủ yếu là carbohydrate, bơ có nhiều chất béo lành mạnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy nó có lợi ích sức khỏe mạnh mẽ. Dưới đây là 12 lợi ích sức khỏe của bơ được hỗ […]