Lưu trữ thẻ: thợ phụ

Tuyển dụng thợ phụ tháng 9/2022

T Fruit thông báo tuyển dụng thợ phụ gói giỏ trái cây tháng 9/2022 Công việc chính: Phụ gói giỏ trái cây với thợ chính Làm nơ và đế giỏ Lựa trái cây và hoa Thu nhập: Lương từ 7-10tr/tháng Nghỉ tuần 1 ngày Thưởng lễ tết. Nghĩ lễ tết. Lương tăng ca Yêu cầu: […]