Lưu trữ thẻ: lợi ích quả ớt

Những lợi ích sức khỏe hấp dẫn của ớt

Những quả ớt đỏ mọng rực rỡ giúp cơ thể đốt nóng quá trình trao đổi chất và chống lại các bệnh tật Ớt sừng là một loại quả mọng thuộc họ Solanaceae. Chúng đã là một nguyên liệu chính trong ẩm thực của người Mexico trong hàng trăm năm nay. Cuộc trao đổi của […]