Lưu trữ thẻ: giỏ trái cây cảm ơn

2 từ “cảm ơn” hiểu thế nào là đúng?

Nghệ thuật nói lời cảm ơn Khi bạn được người khác tặng bạn một vật gì đó, giúp đỡ bạn một điều gì đó. Bạn sẽ nói “cảm ơn”. Khi bạn được ai đó khen bạn cũng nói lời “cảm ơn”Khi bạn bị ai đó phê bình, mà lời phê bình đó là đúng bạn […]