Lưu trữ thẻ: chính sách sỉ

Chính sách đặt biệt dành cho khách hàng sỉ

Chi nhánh T Fruit – Công ty cổ phần truyền thông và dịch vụ TTT thông báo chính sách mua sỉ giành cho đối tác như sau: Hiện tại cửa hàng T Fruit đang cung cấp những mặt hàng sỉ sau 1. Chuối Laba King Đà Lạt chuẩn organic và Global GAP. Khu vực Hồ […]