Lưu trữ thẻ: chiết khấu

Thứ 3 nổ sale

thứ 3 nổ sale

T Fruit triển khai chương trình thứ 3 nổ sale hàng tuần. Giảm 15% cho tất cả hóa đơn mua hàng tại cửa hàng T Fruit. Giảm tối đa 129k trên mỗi hóa đơn. Thứ 3 nổ sale thần kỳ Chương trình không áp dụng đối với các mặt hàng đang giảm giá tại cửa […]