Lưu trữ thẻ: bàn trái cây

Chỉ từ 500k bạn đã có một bàn trái cây chất lượng cho buổi họp

Trong những buổi họp, trái cây là một món ăn giữa giờ giúp cho người tham gia cuộc họp thư thái hơn. Chỉ với từ 500k, bạn có thể chuẩn bị một bàn trái cây nhiều loại tươi ngon cho 8-10 người. Biến cuộc họp căng thẳng lo sợ thành một bữa tiệc nhẹ giữa […]