Nhân Sâm Hàn Quốc 6 củ 1Kg SHQ6

Giá gốc là: 2,600,000VND.Giá hiện tại là: 2,500,000VND.