Nhân sâm Hàn Quốc 10 củ 1kg SHQ10

Giá gốc là: 2,100,000VND.Giá hiện tại là: 1,950,000VND.