Voucher 500.000 đồng

465,000VND

Phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng. Áp dụng cho tất cả sản phẩm khi mua hàng tại T Fruit.

  • Mệnh giá: 500.000 đồng
  • Thời hạn sử dụng: 45 ngày
  • Đơn vị phát hành: T Fruit
  • Hình thức: Phiếu điện tử

Hết hàng