Thùng cam vàng Úc US4

1,700,000VND

  • Thùng cam úc Vitor/Sukit S40-56 tương ức 40-56 quả. Bao hư hỏng.
  • Mỗi thời điểm sẽ có mức giá khác nhau.
  • Vui lòng liên hệ 0976 148 740 để cập nhật giá bán