Tag Archives: tạo nhóm mua chung

T Fruit kích hoạt chương trình tạo nhóm mua chung từ ngày 20/9/2020

T Fruit kích hoạt chương trình “Tạo nhóm mua chung” giúp bạn tiết kiệm đến 20% giá trị. (Chương trình không áp dụng cho khách hàng xuất VAT) Kể từ ngày 20/9/2020 T Fruit kích hoạt chương trình “Tạo nhóm mua chung” đến tòan bộ khách hàng mua hàng tại T Fruit. Toàn bộ chính […]