Lưu trữ thẻ: dâu hàn quốc 250g

Nhiều khách hàng không biết ngoài dâu tây hàn quốc 500gr còn có quy cách khác

Dâu tây hàn quốc 500gr là quy cách thịnh hành nhất trong loạt quy cách đóng gói của dâu hàn Quốc. Nó cũng là quy cách đóng gói lớn nhất và có giá tiền cao nhất. Tuy nhiên, ngoài quy cách này, dâu hàn quốc còn có nhiều đóng gói khác nhau và giá thành […]