Lưu trữ thẻ: chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân T FRUIT cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người […]