Lưu trữ thẻ: cam

Quả Cam: Nguồn gốc – Tiêu thụ – Thành phần dinh dưỡng – Lợi ích sức khỏe

Bạn thường cắt hay lột vỏ quả cam trước khi ăn. Tôi thường cắt chúng thành 8 phần, bóc vỏ sau đó và ăn chúng. Thật tuyệt vời, nó cung cấp cho tôi một lượng vitamin C đủ để tôi hoạt động với cường độ cao trong một ngày. Còn bạn có thường ăn cam […]