Lưu trữ thẻ: ăn vải thiều có lợi gì

Vải thiều: Nguồn gốc – Tiêu thụ – Thành phần dinh dưỡng – Lợi ích sức khỏe

Vải thiều là một loại trái cây nổi tiếng ở Việt Nam. Được xuất đi khắp thế giới ở dạng tươi /sấy khô. Vải có thịt màu trắng ngọt và thơm. Nguồn gốc địa lý và khu vực phát triển Cây vải thiều độc đáo ở chỗ nó là cây duy nhất trong chi Litchi […]