Lưu trữ thẻ: ăn chà là có tác dụng gì

Cây chà là: Nguồn gốc – Tiêu thụ – Thành phần dinh dưỡng – Lợi ích sức khỏe

Có dấu vết lưu lại cho rằng cây chà là được trồng ở Ả Rập vào khoảng 4.000 năm trước Công nguyên. Người Ả Rập mang nó sang Tây Ban Nha và vào Bắc Phi. Năm 1765, người Tây Ban Nha đã mang nó tới California và Mexico vùng Mission San Ignacio. Chúng phát triển […]